Login

Ostali odseki

Propagandni - izobraževalni odsek

V propagandnem odseku skrbimo za stike z mediji in jih obveščamo o društveni dejavnosti, vodimo, spodbujamo in vsklajujemo izdajo društvenega informacijskega gradiva (letne brošure Kdaj kam, propagandnega materiala za postojanke, ipd.). Poleg tega oskrbujemo planinske postojanke z razglednicami in drugim društvenim propagandnim gradivo ter organiziramo praviloma v zimskem času predavanja s planinskega in alpinističnega področja.

 

 

Nedavni komentarji

Nove fotografije

3 Januar, 2018 - 07:32
28 December, 2017 - 12:47
18 December, 2017 - 08:46