Login

Splošno

71. občni zbor Planinskega društva Nova Gorica

V sredo, 30. 6. 2021 smo ob 17. uri na Kekcu nad Novo Gorico končno izvedli 71. občni zbor Planinskega društva Nova Gorica. Na zboru se je zbralo okoli 60 članov in tudi dva predstavnika iz sosednjih društev.

Občni zbor se je pričel s kulturnim programom v organizaciji Slave Katerine Murovec. Oblikovali so ga Ženska vokalna skupina Zimzelen, harmonikar Timotej iz Bilj. Program je s pesmijo Domovina povezovala Nika Horvat, načelnica mladinskega odseka društva. Predsednica društva Franka Zega je po kulturnem programu uradno otvorila občni zbor s pozdravom namenjenim vsem prisotnim članom društva, častnima članoma Rajku Slokarju in Cvetu Hvali ter gostom. Nato je prosila verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o sklepčnosti.
Predsednica je nato predlagala imenovanje delovnega predsedstva v sestavi Andreja Orla kot delovnega predsednika in članov Nike Horvat in Roka Mirta. Za overovitelja zapisnika sta bila predlagana Slava Katerina Murovec in Matjaž Pegan ter za zapisnikarico Tina Mavrič. Za verifikacijsko komisijo so bili predlagani Zdenka Ostrouška, Pavel Ferjančič in Zoran Trojer. Občni zbor je z glasovanjem soglasno potrdil predlagane člane organov zbora.

Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje in pozdravil vse prisotne. Prosil je, da se z minuto molka spomnimo na vse naše člane, planinske prijatelje, ki so se poslovili od nas. Posebej tiste od zadnjega občnega zbora in sicer: Antona Furlana, Bojana Mermoljo, Jolando Slokar in Janka Žigona ter še vse druge, ki so nas v zadnjih dveh letih zapustili.

Sledila je predstavitev poročil za leto 2019 in 2020 in planov dela. Predsednica je podala poročila in plane društva ter podrobneje za gospodarsko dejavnost društva. Sledila so poročila in plani mladinskega odseka, vodniško izletniški odsek, markacijskega odseka, alpinistični odseka in odsek za varstva gorske narave. Poročilo o delu častnega razsodišče je podal predsednik Andrej Orel in povedal, da v letu 2019 in letu 2020 niso obravnavali nobenega primera in upa, da bo tako tudi v bodoče. Sledilo je podrobnejše poročilo o delu nadzornega odbora, ki ga je podal Matjaž Pegan.

Delovni predsednik je pozvala prisotne člane k razpravi na poročila in plane. Sledila je razprava o funkciji predsednice in njeni zaposlitvi na društvu ter obrazložitev njenega dela in nadur. Prisotni so bili seznanjeni tudi z odstopom člana NO. Občni zbor je člana, ki je odstopil razrešil iz funkcije in na zboru izvede kandidacijski postopek za izvolitev nove člana NO. Za člana NO je bila potrjena Zdenka Ostrouška.
Sledil je sprejem poročil in planov. Delovni predsednik se je zahvalil predsednici društva in vsem, ki so delali na posameznih področjih.

Nato je pozval goste k besedi. Pozdrave sta izrekla Jože Mežnar iz PD Tolmin in Gregor Rupnik bivši predsednik MDO Posočje.

Sledila je podelitev priznanj. Obrazložitev za priznanja je podala predsednica komisije za priznanja Slava Katerina Murovec. Društveno priznanje so prejeli: odsek za varstvo gorske narave, alpinistični odsek in markacijski odsek. Društveno priznanje sta prejela tudi Alenka in Miran Marc in Športno društvo Mahle Letrika. Za dolgoletno zvestobo društvu sta priznanje prejela: Angel Keber in Ferdinand Golob. Bronasti znak društva za mentorstvo in dolgoletno sodelovanje v mladinskem odseku ter za uspešno delo z mladimi so prejele: Sonja Radikon Bratina, Vanja Velišček, Lidija Abramič, Andreja Levstik in Nataša Dakskobler. Bronasti znak društva sta prejeli tudi Nika Horvat za delo v mladinskem odseku in Silvana Pelicon za večletno organizacijo in trud pri izvedbi izletov, pohodov skupaj s ŠD Mahle Letrika. Srebrni znak društva za mentorstvo in dolgoletno sodelovanje v mladinskem odseku ter za uspešno delo z mladimi sta prejeli Vlasta Skok in Klarisa Terčon. Za večletno urejanje okoliških plezališč pa je prejel srebrni društveni znak Damijan Loverčič.

Sledila je podelitev priznanja Planinske zveze Slovenije. Ker se je predsednik MDO Posočja Dušan Plesničar opravičil, je na prošnjo Slave Katerine Murovec priznanji podelil Gregor Rupnik. Pohvalo Planinske zveze Slovenije je prejel Cvetko Dominko in sicer za večletno uspešno delo na gospodarskem področju zlasti pri izvajanju zdravstvenega nadzora nad živili v planinskih postojankah in varne prehrane. Pohvala Planinske zveze Slovenija pa je bila podeljena tudi predsednici franki Zega za ponovno oživitev in vzpostavitev odseka VGN v društvu in večletno vodenje vseslovenskega tabora mladih ter za vzgojo in izobraževanje na področju varovanja gorske narave od leta 2016.
Sledila je podelitev znaka za prehojeno Slovensko pot, ki sta ga prejela Jordan Boltar in Jože Orel.

Slava Katerina Murovec je čestitala vsem in povedala, da se bo podelilo še štiri društvena priznanja. V letu 2019 so tem članom bila dodeljena »napačna« priznanja. Srebrni znak bi morala prejeti Dušan Bitežnik in Zoran Breščak, zlati znak pa Tomaž Barbič in Darko Božič.

Delovni predsednik je pozval prisotne, da izrazijo svoje predloge ali postavijo še morebitna vprašanja. Ker ni bilo predlogov in vprašanj, se je delovni predsednik zahvalil za udeležbo na zboru in izrazil veselje, da so se člani po dolgem obdobju lahko ponovno srečali tudi osebno. Vse prisotne je nato povabil na zakusko in druženje.

Nekaj fotografij pa tukaj.

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije