Login

Društvo

Predstavitev društva

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno leta 1949, ko je Gorica in z njo Slovensko planinsko društvo Gorica zaradi mednarodne določitve nove meje med tedanjo Jugoslavijo oziroma njeno federalno republiko Slovenijo in Italijo pripadla Italiji in ko so na slovenski strani začeli graditi nadomestilo za izgubljeno regijsko središče - Novo Gorico. Njegovi sedežni prostori so v novogoriškem športnem parku v Bazoviški ulici 4.

Po dejavnostni razvejanosti (mladinski, alpinistični, izletniško-vodniški in drugi odseki) in številu članstva je največje planinsko društvo v Posočju. Društvo ima v lasti kar pet planinskih postojank. Dve, Stjenkovo kočo na Trstelju (610 m) in Planinski dom Kekec (335 m) v neposredni okolici Nove Gorice oddaja v najem. Dom dr. Klementa Juga v Lepeni (700m), Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385m) in Gomiškovo zavetišče na Krnu (2182m) upravlja samo. 

Nedavni komentarji

Nove fotografije