Login

Društvo

Predstavitev društva

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno leta 1949, ko je Gorica in z njo Slovensko planinsko društvo Gorica zaradi mednarodne določitve nove meje med tedanjo Jugoslavijo oziroma njeno federalno republiko Slovenijo in Italijo pripadla Italiji in ko so na slovenski strani začeli graditi nadomestilo za izgubljeno regijsko središče - Novo Gorico. Njegovi sedežni prostori so v novogoriškem športnem parku v Bazoviški ulici 4.

Po dejavnostni razvejanosti (mladinski, alpinistični, izletniško-vodniški in drugi odseki) in številu članstva je največje planinsko društvo v Posočju. Društvo ima v lasti kar pet planinskih postojank. Dve, Stjenkovo kočo na Trstelju (610 m) in Planinski dom Kekec (335 m) v neposredni okolici Nove Gorice oddaja v najem. Dom dr. Klementa Juga v Lepeni (700m), Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385m) in Gomiškovo zavetišče na Krnu (2182m) upravlja samo. 

UPORABNI PODATKI O DRUŠTVU:

Uradne ure društva: torek in četrtek od 15.00 do 18.00
E-pošta: info(at)planinsko-drustvo-ng.si

Planinsko društvo Nova Gorica
Bazoviška ulica 4
5000 Nova Gorica

Tel.: + 386 5 302 30 30

Predsednica društva: Lidija Vončina (041 570 526)

Gospodar društva: Cvetko Dominko (051 628 472)

TRR: SI 56 0400 1004 6570 756 pri Nova kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
Davčna številka: SI 61579629
Matična številka: 5137268000

Nedavni komentarji

Nove fotografije