Login

Splošno

73. občni zbor društva z lepo udeležbo

V petek, 17. 3. 2023 ob 18. uri je v prostorih gledališke dvorane v Novi Gorici potekal 73. občni zbor Planinskega društva Nova Gorica. Udeležilo se ga je preko 100 članov in planinskih prijateljev iz sosednjih društev. Zbora sta se udeležila tudi častna člana društva Rajko Slokar in Cveto Hvala. Predsednica Franka Zega je uradno otvorila občni zbor s pozdravom namenjenim vsem prisotnim. Povedala je, da se bo zaradi ugotavljanja sklepčnosti zbor pričel s kulturnim programom. Verifikacijsko komisijo, ki jo je potrdil UO, v sestavi: Rozana Podberšič, Jernej Arčon in Zoran Trojer je prosila, da med kulturnim programom ugotovi sklepčnost zbora.

Sledil je kulturnim program v organizaciji Slave Katerine Murovec, ki je program tudi povezovala. Oblikovali so ga Moški pevski zbor Provox, Eva in Klara von Rotenburg iz Glasbene šole Ajdovščina s čelom in violino, Iva Mozetič s kitaro in petjem ter učenci Glasbene šole Nova Gorica: Urh Belingar in Aljaž Mačus s harmoniko ter Sofia Matelič in Maj Koršič s kitaro. Prisotni so nastopajoče nagradili z velikim aplavzom.

Predsednica se je zahvalila nastopajočim in Slavi Katerini Murovec za njeno angažiranost in trud. Sledilo je poročilo verifikacijske komisije, ki je ugotovila, da je zbor sklepčen.

Predsednica je predlagala imenovanje delovnega predsedstva v sestavi Andrej Orel kot delovni predsednik in članov Nike Horvat in Roka Mirta. Za overitelja zapisnika sta bila predlagani Sonja Piršič in Slava Katerina Murovec ter za zapisnikarico Tina Mavrič. V volilno komisijo je predlagala: Mitja Mikuža, Tjašo Mirt, Niko Horvat, Rozano Podberšič in Jano Piculin. Občni zbor je z glasovanjem soglasno potrdil predlagane člane organov zbora in volilne komisije. Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje in pozdravil vse prisotne. Prosil je, da se z minuto molka spomnimo na vse naše člane, planinske prijatelje, ki so se poslovili od nas.

Sledila je predstavitev poročil za leto 2022 in planov za leto 2023 v besedi in fotografiji. Predsednica je podala poročilo in plan društva ter podrobneje za gospodarsko dejavnost društva. Sledila so poročila in plani mladinskega odseka, vodniško izletniški odsek, markacijskega odseka, alpinistični odseka in odsek za varstva gorske narave. Andrej Orel je podal poročilo o delu častnega razsodišče in nadzornega odbora, ki je bil odsoten.
Predsednica je predlagala, da bi se zaradi lažjega vodenja UO in sklepčnosti, zmanjšalo število voljenih članov iz devet na pet članov. Po daljši razpravi in argumentom za in proti so člani zbora z 50 glasovi proti zavrnili predlagani sklep.

Sledil je sprejem poročil in planov. Delovni predsednik se je zahvalil predsednici društva in vsem, ki so delali na posameznih področjih. Predlagal je sklep o razrešitvi organov društva, ki je bil soglasno sprejet. Prebral je pozdrave in čestitke društev (SPD Trst in PD Idrija), ki se zbora niso mogli udeležiti. Nato je pozval k besedi prisotne goste. Pozdrave so izrekli: Dušan Plesničar predsednik MDO PD Posočja, Damjan Pregelj iz PD Ajdovščina, Aldo Zubin iz OPD Koper, Matevž Čotar iz SPD Gorica, Ivan Rupnik iz PD Cerkno, Alenka Zgaga iz PD Podbrdo, Milena Brešan iz PD Tolmin, Franc Modrijan in Nevenka Bremec.

Predsednik kandidacijsko volilne komisije Mitju Mikuža je predstavil potek volitev in kandidate za volitve. Posamezni kandidati, ki so bili prisotni, so se na kratko predstavili. Predsednica je predstavila opravljeno delo in vizijo društva v prihodnje. Sledila je predstavitev prisotnih članov UO, častnega razsodišča in nadzornega odbora. Ker je manjkal en član za častno razsodišče, je predsednica za članico predlagala Slavo Katerino Murovec, ki je po premisleku sprejela kandidaturo. Predsednica Franka Zega in člani častnega razsodišča v sestavi: Jernej Arčon, Sonja Piršič in Slava Katerina Murovec so bili izvoljeni z javnim glasovanjem.

Na zboru so se podelila tudi društvena priznanja, ki jih je podeljevala predsednica Franka Zega, in priznanje PZS, ki ga je podelil predsednik MDO PD Posočja Dušan Plesničar. Društveno priznanje sta prejela Miroslav Modrijan, ki je bil odsoten, in Janko Fon. Bronasti društven znak sta prejela Zoran Trojer in Tjaša Mirt. Srebrni društveni znak je prejel Albert Furlan. Za dolgoletno zvestobo društvu je priznanje prejela Lidija Vončina. Bronasti znak PZS je prejel Pavel Ferjančič. Poleg tega se je Dušan Plesničar osebno zahvalili Lidija Vončina za vse delo, ki ga je opravila v preteklosti.

Sledile so tajne volitve za izvolitev devetih članov UO in treh članov nadzornega odbora. Sporočeno je bilo, da bodo Rezultati volitev bodo objavljeni po preštetju glasovnic na zboru in kasneje na društveni spletni strani in v društvenih omaricah. Pred začetkom volitev se je predsednica društva zahvalila vsem prisotnim in jih pozdravila. Delovni predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo in zaželel vsem, ki bodo izvoljeni, uspešno delovanje. Prisotne je povabil na druženje v preddverju. Uradni del občnega zbora je bil zaključen ob 20.50.

Ob 22. uri je predsednik volilne komisije Mitja Mikuž nekaj prisotnim predstavil izid tajnih volitev. Za člane UO so bili izvoljeni: Darko Božič, Pavel Ferjančič, Stanislav Jablanšček, Maja Kajzer, Igor Kleč, Marko Kodrič, Miran Marc, Zoran Trojer in Borut Winkler. Za člane NO so bili izvoljeni: Alenka Marc, Andrej Orel in Silvana Pelicon.

Nekaj foto utrinkov pa si lahko ogledate tukaj.

Zapisala: Tina Mavrič

Fotografije: Matej Mavrič

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

12 Julij, 2024 - 20:35
10 Julij, 2024 - 11:41