Login

Splošno

PZS: povzetek protikoronskih ukrepov za področje športa

Vlada se je odločila za uveljavljanje ukrepov glede na stropno ogroženosti v posameznih statističnih regijah. Nekateri ukrepi bodo tako veljali za najbolj ogrožene regije, drugi za celotno državo. Slovenija je tako za potrebe ugotavljanja ogroženosti zaradi virusa SARS-CoV-2 razdeljena na statistične regije v katerih se stopnja ogroženosti ugotavlja na podlagi 14-dnevne incidence na 100.000 prebivalcev.12 statističnih regij razdeljenih v dve skupini:

 • rdeče regije
 • oranžne regije

Povzemamo ukrepe* po posameznih vsebinskih sklopih:
* objavljamo le točke, ki se nanašajo na izvajanje planinskih in plezalnih dejavnosti

1. Uporaba zaprtih športnih objektov in površin

Ukrepi za celotno državo:
V zaprtih šolskih športnih objektih se prepoveduje izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki niso del programov izobraževalnega zavoda, ki upravlja s konkretnim šolskim športnim objektom, razen programi športnih tekmovanj ter treningov športnih klubov za registrirane športnike. Uporaba športnih objektih (razen šolskih športnih objektov) je dovoljena vsem registriranim športnikom.

Pri uporabi zaprtih športnih objektov je potrebno upoštevati priporočila NIJZ za uporabo notranjih športno rekreativnih objektov in površin.

Ukrepi za rdeče regije:
Dovoljena je uporaba objektov (razen šolskih športnih objektov in fitnes centrov) za potrebe izvedbe vseh pojavnih oblik športa razen za izvedbo skupinskih športnih vadb. Uporaba objektov za izvajanje individualnih vadb je dovoljena.
  Ukrepi za preostale regije:
  Ni dodatnih omejitev razen omejitve za uporabo šolskih športnih objektov.
   2. Uporaba športnih objektov in površin na prostem

   Ukrepi za celotno državo:
   Dovoljena je uporaba športnih objektov in površin na prostem za vse pojavne oblike športa ob upoštevanju omejitve zbiranja ljudi, predpisane minimalne varnostne razdalje, določila za uporabo zaščitnih mask in higienskih priporočil NIJZ. Še posebej je potrebno upoštevati priporočila NIJZ za uporabo športno rekreativnih površin in objektov na prostem.

   3. Izvedba tekmovalne dejavnosti
   Med programe športnih tekmovanj štejemo vsa športna tekmovanja, ki so del uradnega tekmovalnega sistema, vključno s prijateljskimi tekmami, v katerih sodelujejo registrirani športniki.

   Ukrepi za celotno državo:
   Dovoljena je izvedba vseh oblik športnih tekmovanj ter treningov tako v zaprtih športnih objektih, kot v športnih objektih na prostem ob upoštevanju naslednjih omejitev:

   Ukrepi za rdeče regije:
   Izvedba športnega tekmovanja je dovoljena le če ni organizirano v obliki javne prireditve, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih.

   4. Izvedba športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih
   Za potrebe razumevanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2 je skupinska vadba definirana kot skupna vadba dveh ali več oseb, ki sočasno izvajajo športno gibalno dejavnost (npr. aerobika, pilates, vadbe v moštvenih športih, športi v dvojicah oz. vsaka vadba pri kateri se zaradi intenzivne fizične aktivnosti, hitrega gibanja in pospešenega dihanja sprošča večja količina kapljic iz ust in pri kateri je zaradi nezadostne fizične razdalje tveganje za prenos okužbe v zaprtih prostorih večje.

   Registrirani športniki so posamezniki vpisani v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov pri OKS-ZŠZ na podlagi 32. člena Zakona o športu.

   Ukrepi za celotno državo:
   Pri izvajanju vodenih športno rekreativnih programov v zaprtih športnih objektih je potrebno upoštevati splošne omejitve in priporočila:
   • število vadečih v objektu ne sme presegati maksimalnega dovoljenega števila, ki se izračuna kot količnik med neto vadbeno površino v objektu (ne upoštevamo površin pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe) in števila 20 (če je prostor velik 100 m2 je dovoljena vadba 5 oseb),
   • število vadečih v posameznem fizično ločenem vadbenem prostoru ne sme presegati 6 oseb,
   • zagotoviti je potrebno minimalno varnostno razdaljo med vadečimi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ,
   • upoštevati je priporočila NIJZ pri izvajanju športne vadbe
   • upoštevati je potrebno vse veljavne omejitve in higienska priporočila NIJZ.

   Ukrepi za rdeče regije:
   Izvedba športno rekreativne dejavnosti, ki se izvajajo v obliki skupinskih vadb je prepovedana v vseh zaprtih športnih objektih. Omejitve ne veljajo za ponujanje storitev za izvajanje dejavnosti za registrirane športnike ob upoštevanju splošnih omejitev in priporočil.

   Izvedba športno rekreativne dejavnosti, ki se izvajajo v posamično ter v parih (če je možno zagotoviti zadostno varnostno razdaljo) je dovoljena v zaprtih športnih objektih ob upoštevanju splošnih omejitev in priporočil.

   Ukrepi za preostale regije:
   Dovoljena je izvedba vsakršne športno rekreativne dejavnosti ob upoštevanju splošnih omejitev in priporočil.

   5. Športno rekreativne dejavnosti na prostem
   Pogoji in ukrepi za izvedbo vodenih športno rekreativnih programov na prostem, tako na odprtih športnih objektih, kot v naravi.

   Ukrepi za celotno državo:
   Dovoljeno je izvajanje športno rekreativne dejavnosti individualnega značaja ali izvajanje takšne športno rekreativne dejavnosti, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki. Ob vsem navedenem je potrebno spoštovati omejitve v Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, ki prepoveduje zbiranje več kot 6 ljudi.

   Ukrepi za rdeče regije:
   Pri izvajanju športno rekreativne dejavnosti ni dovoljeno prehajanje iz regije za posameznike s prebivališčem v tej isti regiji.

   Ukrepi za preostale regije:
   Ni dodatnih omejitev.

   6. Izvedba množičnih športno rekreativnih prireditev NI DOVOLJENA

   7. Prehajanje oseb med statističnimi regijami NI DOVOLJENO
   Gibanje je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno zaradi prihoda in odhoda na delo ter zaradi izvajanja delovnih nalog. Na to izjemo se lahko sklicujejo vsi zaposleni v športni dejavnosti, zaradi prihoda oz. odhoda na delo ter vsi zaposleni, ki so zaradi izvajanja svojega dela napoteni iz statistične regije kot na primer poklicni športniki (športniki, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov in samostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost), zaposleni v športnih organizacijah, vrhunski športniki zaposleni v državni upravi, zaradi udeležbe na treningih in tekmovanjih ter drugi posamezniki, če imajo dokazilo za izvajanje dejavnosti, zaradi izvajanja tekmovalne dejavnosti iz Zakona o športu.

   8. Uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza

   Ukrepi za celotno državo:
   V zaprtih prostorih morajo udeleženci programov nositi zaščitno masko ali drugo ustrezno obliko zaščite ustnega in nosnega predela obraza razen med izvajanjem individualne športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

   Ukrepi za rdeče regije:
   Uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih razen med izvajanjem individualne športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

   Ukrepi za preostale regije:
   Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. Torej med izvajanjem športne dejavnosti na prostem zaščitne maske ni potrebna, če je razdalja med osebami najmanj 2 metra.


   Viri:

   Povzeto po dopisu MIZŠ, Direktorat za šport, z upoštevanim Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začne veljati 20. oktobra 2020 in prepoveduje vse javne prireditve in določa maksimalno število zbiranja na 6 oseb.


   koronavirus_585_n
    


   VIR: PZS

    

   Dodajte svoj komentar

   Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

   Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

   Nedavni komentarji

   Nove fotografije

   23 November, 2020 - 09:27
   20 November, 2020 - 12:15