Login

Ostali odseki

Gospodarski odsek

Gospodarsko dejavnost društva je namenjena obratovanju, vzdrževanju in obnovi planinskih postojank v društveni lasti ter tudi nadelavi in vzdrževanju planinskih poti. Člani gospodarskega odseka skrbimo za upravljanje planinskih koč v lasti društva. Naše pomembnejše naloge so: vzdrževanje objektov, tehnična priprava koč za delo v sezoni, spremljanje poslovanja planinskih koč, oskrba koč s trgovskim in tehničnim blagom ter zbiranje in usposabljanje oskrbniškega osebja.

V preteklih letih smo opravili obširno obnovo naših planinskih koč. S temi obnovami smo zagotovili ustrezne sanitarno tehnične pogoje za nudenje zavetja bodočim obiskovalcem naših gora. Glede na lokacijo naših koč v Triglavskem narodnem parku, smo posebno skrb namenjali vplivu delovanja koč na okolje. V letih 2008-2009 smo izvedli celovito obnovo doma dr. Klementa Juga v Lepeni, ki predstavlja osnovno izhodišče za obisk naših planinskih postojank v Krnskem pogorju. V okviru te investicije smo uredili osnovno infrastrukturo doma od zunanjih sanitarij in čistilne naprave do obnove spodnjih prostorov doma.

V letu 2010 smo izvedli kar dve veliki investiciji. S pomočjo sredstev Evropske unije – Evropskega socialnega sklada smo zamenjali azbestno kritino na vseh objektih planinskega doma pri Krnskih jezerih. Na Gomiščkovem zavetišču na Krnu pa smo zgradili nov rezervoar za vodo in obnovili jedilnico ter spalne prostore. Poleg tega smo zamenjali vlečno vrv na tovorni žičnici Lepena - Krnska jezera. Opravili smo številna vzdrževalna dela na vseh društvenih objektih, pri katerih je bilo opravljenih več kot 5000 ur prostovoljnega dela. V letu 2013 smo postavili čistilno napravo pri Planinskem domu pri Krnskih jezerih, kar je velik doprinos k ohranjanju narave na tem področju.

V avgustu leta 2016 smo pri Planinskem domu pri Krnskih jezerih postavili in dali v uporabo defibrilator, ki ga je donirala zavarovalnica Triglav. Pridobili smo certifikat okolju prijazna koča za Dom dr. Klementa Juga v Lepeni in Planinski dom pri Krnskih jezerih. V septembru smo na vrhu Krna postavili žig, ki je manjkal in so ga planinci pogrešali. Na Planinskem domu Kekec je bila v juliju in avgustu 2016 izvedena popolna obnova kuhinje. Na depandansi v Lepeni je potekala v avgustu popotresna obnova in obnova strehe fasade ter notranja ureditev sob in sanitarij. Opremo, ki nam jo je doniral M hotel iz Ljubljane smo zmontirali in uredili sobe, ki so bile nared za prve goste že v maju 2017. V Domu dr. Klementa Juga v Lepeni smo v letu 2017 pridobili certifikat " Kolesarski hotel", saj je dom točka na Slovenski turno kolesarski poti. V letu 2018 smo v Domu dr. Klementa Juga v Lepeni zamenjali dotrajana okna in postavili drvarnico. V depandansi smo na podstrešju povečali skupna ležišča in zamenjali kritino na spodnji postaji žičnice, kjer smo na podstrešju usposobili bivak. Obnovili smo spodnji senik, ki bo služil za shranjevanje koles vse večjem številu gorskih kolesarjev.

Strokovna sodelavka: Franka Zega (051 628 472) 

Člani odseka: Dušan Bitežnik, Zoran Breščak, Pavel Ferjančič, Florijan Hvala, Denis Koglot, Dejan Konec, Andrej Marušič, Andreja Ravljen, Igor Breščak in Zoran Trojer.

Nedavni komentarji

Nove fotografije

17 Maj, 2024 - 15:26
23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41