Login

Ostali odseki

Poročilo 2020

Gospodarski odsek društva s svojim delovanjem skrbi za nemoteno delovanje vseh naši petih planinskih postojank. Pokriva vzdrževalni, sanitarni, tehnični in pri nekaterih kočah tud oskrbovalni del.

Kot vsako leto so člani odseka intenzivno sodelovali pri pripravah naših postojank na poletno sezono, saj zimska sezona zaradi covida ni bila izvedljiva. Posledice zime so ponovno prizadele vodovod do Doma pri Krnskih jezerih ter panele na Krnu.

Odsek je sodeloval pri helikopterski oskrbi Gomiščkovega zavetišča na Krnu. V oktobru se je prepeljalo material za obnovo podpornega zidu ter sanacijo miz in stolov po neurju.

V preteklem letu smo pri Domu dr. Klementa Juga v Lepeni izvedli dela za ureditev dostopne poti za sosede v Lepeni, parkirišča in zaključili s postavitvijo ograje in ureditvijo okolice. Pripravilo se je načrt oskrbe doma s toplo in hladno vodo, dopolnilno uredilo vodovodno napeljavo za bakteriološke analize, postavilo nove usmerjevalne table za Dom dr. Klementa Juga, postavilo kontejner za plinske jeklenke, servisiralo gostinsko opremo, namestilo protipožarne ampule in opravilo tekoča vzdrževalna dela.

Planinski dom pri Krnskih jezerih je naša največja postojanka, ki beleži največ obiska kar posledično prestavlja največ vzdrževalnih del za gospodarski odsek. Nadaljevali smo s saniranjem čistilne naprave, zaradi covid situacije in okvare žičnice se je sanacija prenesla v leto 2021 prav tako pregled nosilne jeklenice žičnice. Popravilo žičnice v jeseni je predstavljalo velik tehnični in fizični projekt, ki se je zaključil pred zimo. V septembru je bila opravljena sanacija poti od žičnice do koče po močnem neurju in vetrlolomu, kar se pozna tudi v spremenjeni naravi okoli koče. V postojanki se je menjalo kuhinjski bojler in inštaliralo žetonomate v tuših. Izvedla se je sanacija elektroinštalacij po vetrolomu, servisiralo gostinsko opremo, izdelalo načrt za toplo in hladno vodo, izdelalo oceno požarne varnosti in požarnega reda, izvedlo sanitarni nadzor zunanjega izvajalca, urejalo okolico koče, popravilo peč v petem objektu in namestilo protipožarne ampule.

V Stjenkovi koči na Trstelju se je namestilo protipožarne ampule, vgradilo vodomer, zamenjalo UV žarnice in filter.

V Planinskem domu Kekec se je saniralo kamin v jedilnici, postavilo asfaltiran plato za garažo za potrebe mladinskega odseka in pričelo z urejanjem okolice Kekca.


PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

                          2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Lepena                576    694    816    595    454    543    580    484  1011  1148  1132  1069

Krn                     437      61    439    441    525    384    701     797   598    366    567    493

Krnska jezera   2558  3214  3220  2907  3003  3023  2869  2912  2923  3393  3568   2841

 

SKUPAJ             3571  3969  4475  3943  3982  3950  4150  4193  4532  4907  5267   4403

 

Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2020 zmanjšalo za 17% v primerjavi z letom 2019. V Planinskem domu pri Krnskem jezeru so se nočitve zmanjšale za 21%, v Gomiščkovem zavetišču na Krnu pa za 14%. V Domu dr. Klementa Juga pa so se nočitve zmanjšale za 6%.

Zaradi omejitev in ukrepov je bilo delovanje koč omejeno, kar se je poznalo pri številu nočitev. V kočah se namreč ni moglo oddati vseh prenočitvenih kapacitet. V letu 2020 je opazen upad določenih gostov iz držav, ki niso imele dovoljenja vstopa v Slovenijo ali pa so imele omejitve. Med te države spadajo gosti iz ZDA, Velike Britanije, Belgije, Španije, ipd. Med temi gosti je bil velik upad, saj so agencije in tudi gosti sami že pred samo sezono in nekateri tudi kasneje odpovedali prihod v državo. Upad je bil tudi med gosti iz Italije in Hrvaške. V letu 2020 je bilo pričakovano največ gostov iz Slovenije, sledili so gosti iz Nemčije, Madžarske, Avstrije, Nizozemske, Italije, Hrvaške in Francije. Delež slovenskih gostov po posameznih postojankah je bil v tem letu sledeč: Gomiščkovo zavetišče na Krnu – 75% (v letu 2019 40%), Dom dr. Klementa Juga v Lepeni - 85% (v letu 2019 39%), Planinski dom pri Krnskih jezerih – 83% ( v letu 2019 47%). K temu povečanju so pripomogli tudi turistični boni in iskanje destinacij v naši državi, ki bi bile manj obljudene. Opažali smo večji porast gostov, ki se v preteklosti niso podali v gore oz. so redkeje v gorah preživljali več dni. Glede izkoriščenosti turističnih bonov v naših postojankah pa je bil delež plačila s turističnim bonom v Lepeni 17%, pri Krnskih jezerih 16%, na Krnu pa 6%.

 

 

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije