Login

Ostali odseki

Planinske skupine

V okviru Planinskega društva Nova Gorica delujejo tudi planinske skupine. Te so organizirane in delujejo izven sedeža matičnega društva oz. po vaseh ali območjih z nalogo izvajanja in spodbujanja planinske dejavnosti v svojih sredinah, zlasti izletništva, pohodništva, vzdrževanja in obnavljanja planinskih poti na svojem območju ter drugih lastnih ali skupnih društvenih akcijah.
Planinske skupine imajo svoje programe, ki jih bolj ali manj uspešno izpolnjujejo, zlasti pa so organizatorji pohodov na svojem območju, ki postajajo iz leta v leto bolj tradicionalni in znani tudi v širšem slovenskem prostoru.

Najdaljši staž in tradicijo med planinskimi skupinami je imela Planinska skupina Dornberk. V spomin na svojega člana je skupina organizirala Bričev pohod oz. pohod od Trstelja do Fajtovega hriba. Trenutno skupina ni aktivna.

Po stažu, je takoj za planinsko skupino Dornberk tudi Planinska skupina Trstelj iz Renč. Skupina opravlja mnoge delovne akcije pri Koči na Trstelju in na planinskih poteh. Planinska skupina v zadnjih letih uspešno organizira pohod po Kraški gmajni, ki je organiziran običajno v začetku marca. Skupino vodi Mermolja Bojan, tel. 041 507 755.

Planinska skupina Branik je imela v preteklosti zelo velik pomen zaradi svoje aktivnosti na tem območju, žal pa je njeno delovanje povsem usahnilo.

Organizacijo pohoda po Banjški planoti - Sedevčičeva pot, ki ga je pred leti organizirala Planinska skupina Banjšice, je prevzelo in nadaljuje Turistično društvo Banjšice, ki ga vodi Jože Sedevčič (041 345 411). Pohod je praviloma v prvi polovici oktobra in postaja vsako leto bolj obiskan.

Planinska skupina Šempas je najmlajša po stažu. V njej deluje okrog 50 planincev, ki se udeležujejo lastnih izletov in izletov ter pohodov matičnega PD in planinskih skupin ter pohodov drugih PD. Planinska skupina uspešno organizira prvo nedeljo v novembru  Pohod po Vitovski krožni poti. V letu 2019 je izvedla že 21. ta pohod. Sodelujejo tudi pri izvedbi gorskega teka Ultra Trail Vipava. Skupina je v aktivna pri obnavljanju in vzdrževanju poti. Skupino vodi Slavka Murovec (041 774 249).

Planinska skupina Gostol je bila v preteklosti zelo aktivna z lastnimi pohodi, a trenutno je neaktivna.

Zelo aktivna je planinska skupina, ki deluje pri Športnem društvu Mahle Letrika iz Šempetra pri Gorici, pod vodstvom Silvane Pelicon (040 348 577). Skupaj z njihovimi člani društvo izpelje letno kar nekaj lepih pohodov. 

 

V letu 2020 so aktivne spodaj navedene skupine. Za več informacij o njihovih programih in možnostih udeležbe na njihovih aktivnostih se obrnite na:

-Slavko Murovec za planinsko skupino Šempas – tel.: 041 774 249

-Silvano Pelicon za planinsko sekcijo ŠD Mahle Letrika – tel.: 040 348 577

-Jožeta Sedevčiča za Turistično društvo Banjšice – tel.: 041 345 411

Nedavni komentarji

Nove fotografije