Login

Društvo

66. občni zbor društva z veliko udeležbo

V četrtek, 26. marca 2015 je v prostorih gledališke dvorane v Novi Gorici potekal 66. občni zbor društva, ki se je pričel ob 18. uri in ga je uradno otvoril predsednik društva Marko Belingar s pozdravom namenjenim vsem prisotnim članom društva in gostom. Nato je predlagal imenovanje verifikacijske komisije v sestavi Rajko Gravnar, Jože Sedevčič in Cvetko Dominko. Občni zbor se je strinjal s predlaganimi člani komisije. Sledil je kulturni program, ki ga je povezovala Tina Mavrič. V programu so nastopali vokalno instrumentalna skupina »Sanje s kitaro«, 10. letni harmonikar Luka Šinigoja iz OŠ Dornberk in vokalna skupina Vrh. Prisotni planinci so bili s programom zelo zadovoljni.

Nato je predsednik predlagal imenovanje delovnega predsedstva in sicer Lidijo Vončina kot delovno predsednico in člana Franko Zega in Zorana Trojerja. Za overovatelja zapisnika sta bili predlagani Slava Katerina Murovec in Sonja Piršič, za zapisnikarja pa Tina Mavrič. Prisotni člani zbora so predloge soglasno potrdili.

Predsednik društva je na kratko predstavil delo društva v preteklem letu. Sledila so poročila in plani posameznih odsekov, ki so jih predstavili načelniki. Prisotni so ves čas spremljali fotografije iz dejavnosti posameznega odseka. Sledila so poročila predsednika častnega razsodišča, predsednika nadzornega odbora in člana verifikacijske komisije. Delovna predsednica je pozvala prisotne k razpravi na poročila in plane. Sledili so pozdravi gostov: predsednika MDO Posočja gospoda Gregor Rupnik, ki je prinesel pozdrave tudi v imenu predsednika PZS-ja, predstavnikov iz društev PD Sežana, PD Ajdovščina, PD Javornik Črni vrh, OPD Koper, PD Brda, SPD Gorica, PD Tolmin in mentorice OŠ Šempas Nevenke Bremec.

Sledile so volitve organov društva. Potek volitev je predstavila članica kandidacijsko volilne komisije Urška Modrijan. Povedala je, da je bila kandidacijsko volilna komisija v sestavi Maje Gregorič, Zdenke Ostrouška in Urške Modrijan imenovana na seji UO dne, 2. 3. 2015. Prijave so se zbirale do 23. 3. 2015. Za predsednika sta kandidirala dva člana in sicer Branko Rutar in Marko Belingar. Za člane upravnega odbora je kandidiralo 17 članov in sicer: Matej Mavrič, Franka Zega, Pavel Ferjančič, Hedvika Lesica, Andrej Marušič, Darko Božič, Milan Velikonja, Stanislav Jablanšček, Grega Simčič, Andrej Colja, Mitja Mikuž, Sonja Piršič, Slava Katerina Murovec, Andreja Ravljen, Franc Modrijan, Cvetko Dominko in Florijan Hvala. Povedala je, da je bil vrstni red članov na glasovnicah izžreban. Ker je po pravilih društva lahko le 1 predsednik in največ 9 članov UO, so se volitve izvedle tajno z glasovnicami.

Za člane nadzornega odbora so kandidirali: Miranda Čotar, Barbara Gerbec in Ivan Tell. Za člane častnega razsodišča pa: Andrej Orel, Bernarda Pisk in Karlo Skrt. Urška Modrijan je predlagala, da se člane nadzornega odbora in člane častnega razsodišča izvoli javno z dvigom rok. Vseh 6 je bilo sogalsno izvoljenih. 

Sledila je krajša predstavitev prisotnih kandidatov za člane UO in predstavitev obeh kandidatov za predsednika. Po koncu glasovanja je Urška Modrijan povedala, da bodo rezultati objavljeni oz. sporočeni takoj, ko bodo glasovnice preštete. V kolikor rezultati ne bodo znani v času poteka zbora, bodo objavljeni med družabnim srečanjem, ki bo sledilo zboru.

Podeljena so bila tudi društvena in ostala priznanja. Priznanje za dolgoletno zvestobo društvu sta prejela Florijan Hvala in Pavle Gasparič, ki je bil odsoten. Bronasti znak so prejeli: Vasja Leban – za ves vložen trud pri izdelavi brošuric in panojev ob visokih jubilejih koč (je bil odsoten ob podeljevanju), Igor Breščak – za požrtvovalno pomoč pri številnih prostovoljnih delovnih akcijah društva in Marjetka Rogelja – za večletno uspešno vodenje PS Gostol in organizacijo aktivnosti skupine ter vestno urejanje foto arhiva skupine in skrb za objave foto reportaž o pohodih. Srebrni znak je prejela Urška Modrijan – za uspešno večletno vodenje, organizacijo izletov in taborov ter za uspešno delo kot načelnica MO (je bila odsotna, ker je bila v kandidacijsko volilni komisiji).

Načelnica VIO Lidija Vončina je podelila znak za prehojeno razširjeno slovensko pot, ki sta ga prejela Valentina Govek in Patrik Govek.

Znake akcije Mladi planinec je podeljeval predsednik MDO Posočje Gregor Rupnik. Srebrni znak je prejel Aljaž Božič, ki je bil odsoten. Zlata znaka pa sta prejela Valentina Govek in Patrik Govek.

Predsednik MDO Posočja Gregor Rupnik je podelil tudi zlati častni znak PZS in sicer Slavi Katerini Murovec, ki že več let aktivno deluje v upravnem odboru društva kot članica in v preteklosti tudi kot predsednica društva (8 let). Uspešno je vodila društvo in veliko truda ter prostovoljnih ur vložila v pripravo in izvedbo zahtevnih projektov oz. investicij na področju gospodarstva društva. Sodelovala je tudi pri ostalih dejavnostih društva (pridobivanje sredstev, propaganda dejavnost). Bila je v delovni skupini za izvedbo razstave MDO Posočja na »Skrajnem ogranku«. Kot predsednica društva je poskrbela za nemoteno in uspešno delovanje tako gospodarske kot negospodarske društvene dejavnosti. Kot predsednica se je udeleževala vseh aktivnosti MDO Posočja. Poleg tega že več let uspešno vodi tudi Planinsko skupino Šempas, ki vsako leto organizira več pohodov in tradicionalni pohod po Vitovski krožni pot.

Zbor se je zaključil z družabnim srečanjem.

Utrinke z občenga zbora si lahko ogledate tukaj. Izide glasovanja za predsednika in člane UO pa tukaj. Rezultate glasovanja pa tukaj.

Pripravila: Tina Mavrič

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

7 Februar, 2024 - 12:55
2 Februar, 2024 - 14:34
1 Februar, 2024 - 12:47