Login

Društvo

Predstavitev častnih članov društva (petič) - Rajko Slokar

Rajko Slokar se je rodil 16. 1. 1936 v Plačah pri Ajdovščini. Osnovno šolo je obiskoval v Ajdovščini. Nato je obiskoval nižjo gimnazijo, po zaključku te pa še petletno višjo gimnazijo v Novi Gorici. Leta 1960 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz slovenskega in angleškega jezika. Diplomiral pa je tudi na Visoki šoli političnih ved v Beogradu.

Sprva je dve leti poučeval na Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru. Nato je kot organizator izobraževanja odraslih delal na tamkajšnji Delavski univerzi, kjer je kasneje postal direktor in jo vodil 26 let. Štiri leta je vodil tudi izvršni odbor Zveze delavskih univerz Slovenije. Od leta 1988 do upokojitve v letu 2000 je bil ravnatelj Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici. Vodil je izgradnjo nove sodobne knjižnice. Na njegovo pobudo je nastala Zveza splošno-izobraževalnih knjižnic Slovenije in predsedoval je tudi njenemu upravnemu odboru. Leta 2000 je prejel Čopovo diplomo, leta 2001 pa nagrado Mestne občine Nova Gorica.

Rajko Slokar je kot prostovoljec začel delovati že v mladosti. Član našega društva je že od leta 1946. V društvu je bil aktiven na mnogih področjih in funkcijah. Od leta 1985 do leta 1993 je bil predsednik društva in nekaj let podpredsednik. Deloval je v gospodarskem odboru in pomagal pri gradnji Planinskega doma pri Krnskih jezerih. Bil je član upravnega in nadzornega odbora društva. Več let je deloval v MDO PD Posočje.

Neprecenljiv je njegov prispevek k napredku in razširjenosti pohodništva. Prostovoljni planinski vodnik PZS je postal leta 1991. Kot vodja izletov je deloval že pred tem. Poleg številnih enodnevnih izletov in tur, ki jih je organiziral in vodil v domača in tuja gorstva, je bil več kot petindvajset let gonilna sila pri izvedbi in samostojni organizaciji osrednjih večdnevnih izletov v gorstva širom Evrope. Z njim so številni člani videli in spoznali gorovja Grčije, štirikrat Korzike, Romunije, Češke, Slovaške, Nemčije Avstrije, Francije, Španije, Italije, Sardinije, Sicilije,…

Deloval je tudi na področju založništva, saj je bil glavni urednik in lektor pri vseh društvenih publikacijah.

Aktiven pa ni (bil) le v našem društvu. V zgodnjih 70. letih je bil predsednik Smučarskega kluba Nova Gorica in član UO Doma na Lazni. Osem let je sodeloval pri vzdrževanju smučarskih naprav in pri širitvi smučišča na Lokvah in Laznah. Deloval je v Društvu prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana in bil pobudnik pohoda po poti azerbajdžanskega heroja Mehdi Husejnzade – Mihajla. Poleg tega je tajnik v Goriškem literarnem klubu.

Rajko je nosilec vseh društvenih priznanj in priznanj PZS. Leta 2006 je prejel Svečano listino PZS. Leta 2010 pa občinsko priznanje Športne zveze Nova Gorica. 5. 12. 2017 je na predlog društva s podporo ŠZ Nova Gorica in PZS prejel plaketo Državnega sveta RS, ki jo predsednik podeli najzaslužnejšim društvenim delavkam in delavcem - prostovoljkam in prostovoljcem.

Za neprecenljiv prispevek društvu in za dolgoletno zvestobo in pripadnost Planinskemu društvu Nova Gorica mu je bil 11. 3. 2016 podeljen naziv častnega člana društva.

                       

Viri:

- arhiv društva

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rajko_Slokar

https://planinsko-drustvo-ng.si/rajko-slokar-prejemnik-plakete-dr%C5%BEavnega-sveta-za-najzaslu%C5%BEnej%C5%A1e-prostovoljce-rs

Nedavni komentarji

Nove fotografije

12 Julij, 2024 - 20:35
10 Julij, 2024 - 11:41