Login

Poslovno poročilo za leto 2007

Poročilo gospodarskega odseka

Leto 2007 je bilo kot prejšnje zelo intenzivno, le da smo od 1.6. dalje pokrivali gospodarska vprašanja z novo zaposleno osebo »gospodarjem društva«, ki se je moral takoj soočiti s problematiko upravljanja in oskrbovanja planinskih postojank. Sezona se je začela s 1.6.2007, priprave za odprtje postojank in osebja za delo pa so se začele že mnogo prej in v maju mesecu.

S ciljem, da bi se poslovanje odvijalo čimbolj nemoteno in v normalnih razmerah, so bili usklajeni, pripravljeni in sprejeti:

 • ceniki,
 • oskrbnemu osebju so bili predstavljeni na začetku sezone pogoji poslovanja in naloge v zvezi s poslovanjem in vodenjem blagajniškega poslovanja itd,
 • z osebjem, ki je nastopilo delo, so bile sklenjene podjemne pogodbe.

V pripravah na sezono, med sezono in po njej, so bila v postojankah opravljena naslednja gradbena, obnovitvena in vzdrževalna dela:

 • posek in čiščenje trase žičnice - SGG Tolmin;
 • nabava drvi za vse tri postojanke in njihovo spravilo v okviru več akcij;
 • popravljeni in usklajeni so bili načrti HACCP - na novo tudi za GZ na Krnu;
 • sanirana zgornja postaja žičnice Lepena - Krnska jezera;
 • pridobljeno gradbeno dovoljenje in začeta ureditev plinske postaje pri Krnskih jezerih (zahteva inšpektorja za požarno varnost),
 • izdelan požarni red in varnostna - zasilna razsvetljava v Lepeni in pri Krnskih jezerih - dokončanje;
 • montaža filtrov za vodo v Lepeni in pri Krnskih jezerih - zahteva zdravstvene inšpekcije;
 • usposobitev oz. izboljšanje telefonske povezave z domom pri Krnskih jezerih in na Krnu;
 • popravilo vrat na spodnji postaji žičnice po poškodbi;
 • servis in zamenjava končnega stikala po okvari na zgornji postaji žičnice;
 • izobraževanje in pregled opreme iz naslova varstva pri in zaščite pri delu v Lepeni in Krnskih jezerih (IVD Maribor);
 • servis in popravilo strojev za pomivanje posode (Lepena in Krnska jezera);
 • pregled in preizkus gasilnih aparatov (Lepena in Krnska Jezera) in deratizacija;
 • pregled in popravila vodovodnih cevi od zajetja do doma pri Krnskih jezerih-akcija.
 • popravilo in servis traktorja pri Krnskih jezerih v okviru akcije; zamenjava gum;
 • manjša vzdrževalna in obnovitvena dela v pomožnih prostorih kuhinje na Kekcu in ureditev dostopne poti za invalide;
 • priprave na ureditev sanitarij v Lepeni ter obnove jedilnice in skladišč ter izgradnjo čistilne naprave;
 • priprave dokumentacije in projektov za gradnjo čistilne naprave pri Krnskih jezerih;
 • priprave za ureditev oskrbe z vodo na Krnu in dokončanje obnove Gomiščkovega zavetišča;
 • organizacija oskrbe zavetišča na Krnu s helikopterjem, s pomočjo AO in drugih članov društva;
 • začetek adaptacije doma v Lepeni takoj po zaključku sezone (dela še potekajo);
 • ureditev najemnega razmerja z novim najemnikom na Trstelju;
 • nabave novega video projektorja za potrebe društva.

S ciljem pridobitve sredstev za obnovo zavetišča na Krnu in tudi v Lepeni, so bile organizirane uspešne donatorske akcije za zbiranje pomoči in gradbenega materiala. Po obvestilu poveljnika helikopterske enote SLO vojske, da nam ne more zagotoviti obljubljenih prevozov na Krn, smo akcijo prekinili.

Zaradi priprave dokumentacije za obnovo postojank, mnenj, soglasij in dovoljenj, zbiranja sredstev itd je bilo v lanskem letu opravljenih nešteto razgovorov z občinskimi upravami v Novi Gorici in Bovcu, Regijskimi razvojnimi agencijami v Novi Gorici in Tolminu, upravnimi enotami v N. Gorici in Tolminu, Triglavskim narodnim parkom, Ministrstvom za okolje in prostor itd. Udeležili smo se več sestankov z upravitelji Triglavskega narodnega parka in občine Bovec po vprašanju ponovne oživitve paše na planini Duplje.

Helikopterski prevoz blaga na Krn je bil v lanskem letu organiziran 4x. Sicer pa je bilo v lanskem letu za oskrbo in poslovanje Gomiščkovega zavetišča na Krnu organiziranih več delovnih akcij, v katerih so sodelovali člani AO in MO in drugi člani PD. Opravljenih je bilo skupno 280 ur prostovoljnega dela, pri čemer ni všteto delo gospodarja oz. oskrbnika.

Tudi za planinski dom Klementa Juga v Lepeni in za zagotavljanje pogojev za delo Doma pri Krnskih jezerih, zlasti ob začetku poslovanja in med sezono, je bilo opravljenih preko 200 ur prostovoljnega dela, v katerem so sodelovali člani društva in gospodar.

Skupno je bilo v letu 2007 opravljenih cca 500 ur prostovoljnega dela.

Nočitve

Nočitve so se v lanskem letu skupno povečale za 4,27%, največ v Lepeni ( 23%) in na Krnu (8%), dočim so pri Krnskih jezerih ostale na ravni lanskega leta.

Finančno poročilo

Ob vsem storjenem in vseh prizadevanjih za izboljšanje poslovanja društva, smo s poslovanjem v letu 2007 lahko zadovoljni, predvsem zato ker so stroški - odhodki počasneje naraščali kot prihodki.

Tako so se celotni prihodki v letu 2007 povečali v primerjavi z letom 2006 za 31%, odhodki pa za 22% in so znašali:

Prihodki skupaj 334.566,83 EUR
Odhodki skupaj 324.265,52 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 10.301,31 EUR.

Po sklepu UO društva se iz presežka prihodkov pokrivajo izgube iz preteklih let.

Zaključek

Tudi v naprej bo potrebno natančno analizirati in vztrajati na:

 • racionalizaciji poslovanja in izboljšavah ter prilagajanju zahtevam članov društva- planincev ob istočasnem usklajevanju poslovanja z veljavno zakonodajo, ki se na žalost stalno spreminja in je za društva vedno zahtevnejša;
 • zagotovitvi primernega osebja in pestrejše ponudbe v postojankah;
 • izobraževanju osebja pri izvajanju osnovne dejavnosti društva kot tudi pri upravljanju s postojankami in izpolnjevanju drugih pogojev;
 • spremljanju stroškov ter zagotavljanju nagrajevanja osebja po doseženih rezultatih,
 • zaostriti odgovornost osebja za nepravilnosti.

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije