Login

Poslovno poročilo za leto 2008

Poročilo gospodarskega odseka

Gospodarski odsek skrbi za upravljanje planinskih koč v lasti društva. Med glavne naloge odseka spadajo:

 • Izbira in usposabljanje oskrbniškega osebja
 • Tehnična priprava koč za delo v sezoni
 • Oskrba koč z trgovskim in tehničnim blagom
 • Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov
 • Spremljanje poslovanja planinskih  postojank

 

Pri izbiri oskrbniškega osebja smo v preteklem letu imeli veliko problemov, predvsem v Lepeni, kar   ponovno kaže na potrebo po  dolgoročnem reševanju problematike oskrbniškega osebja.  Tudi na ostalo osebje je bilo veliko pripomb na njihovo delo, kar narekuje večje potrebe po njihovem usposabljanju za kvalitetno delo. Zanimanje za delo po kočah je slabo, predvsem na Tolminskem in Bovškem, kljub ugodnejšemu nagrajevanju.

 

Lanska planinska sezona je bila zaznamovana z relativno slabim vremenom, kar je vplivalo na krajšo dolžino sezone: tako pri odprtju kot zaprtju koč. Temu je bila prilagojena tudi tehnična priprava koč na sezono. V lanskem letu je bil opravljen  redni tehnični pregled tovorne žičnice do Krnskih jezer, na podlagi katerega bo potrebno zamenjati vlečno vrv.

 

Vse naše koče je obiskala tudi zdravstvena inšpekcija, kar nam narekuje nadaljnje izboljševanje in zagotavljanje osnovnih sanitarno tehničnih pogojev  za poslovanje. Navedene zahteve so problematične predvsem v Gomiščkovem zavetišču na Krnu. Urejanje zavetišča na Krnu je pogojeno z lastništvom zemljišča in helikopterskim prevozom materiala.  Potrebno bo dolgoročno  opredeliti poslovanje zavetišča.

 

Ostala tehnična oskrba koč je bila usmerjena predvsem v zagotavljanje oskrbe z vodo, kurjavo, servisiranjem opreme, traktorja ter urejanja poti pri Krnskih jezerih.

Pri pripravi koč na odprtje je bilo opravljenega 280 ur prostovoljnega dela.

 

Tudi pri oskrbi koč z trgovskim blagom je bilo zaradi problemov z osebjem kar nekaj težav, vendar smo jih z osebnim zalaganjem predsednika društva  premagali.

 

Problematična je predvsem oskrba Gomiščkovega zavetišča na Krnu, tako s tehničnega kot tudi finančnega vidika. Cena helikopterskega prevoza se je v lanskem letu povečala za 40%, kar predstavlja veliko finančno breme.

 

Nujna bo nadaljnja racionalizacija oskrbe, tako na strani dobaviteljev kot prevozov ter tudi knjigovodskih evidenc.

 

Pri oskrbi zavetišča na Krnu so tudi letos aktivno sodelovali člani Alpinističnega odseka, kakor tudi ostali ljubitelji Krna. Opravljenih je bilo 415 ur prostovoljnega dela.

 

Leto 2008 je bilo zaznamovano tudi z obširno obnovo doma dr. Klementa Juga v Lepeni.

V sklopu te investicije smo:

 • odkupili zemljišče za potrebe izgradnje čistilne naprave;
 • zgradili sodobno čistilno napravo;
 • uredili dovozno pot do ČN in parkirišča;
 • uredili zunanje sanitarije;
 • na novo uredili vso zunanjo kanalizacijo in vodovodno inštalacijo;
 • vgradili ustrezen maščobolovilec za potrebe kuhinje;
 • sanirali vodni hram z ustrezno ultrafiltracijo vode;
 • uredili okolico doma z ograjami;
 • obnovili ter opremili jedilnico, točilnico in skladišče pijače.

 

  POSLOVANJE KOČ

 

Poslovanje koč je bilo v preteklem letu zaznamovano z neugodnim vremenom, predvsem ob vikendih. To je vplivalo na dolžino planinske sezone, ki je bila za 29. dni krajša od sezone v letu 2007.

Vse navedeno se je odrazilo v 40% manjšem številu nočitev po kočah.

 

PREGLED NOČITEV PO KOČAH

                                    2006                  2007                   2008               2008/2007

LEPENA                  781                    961                    573                    59,63 %

KRN                      573                    620                    440                     70,97 %

KRNSKO JEZERO     3511                  3494                   1928                    55,18 %

SKUPAJ                     4865                  5075                   2941                    57,95 %

 

Realizacija po postojankah je glede na dolžino in vremenske razmere dokaj ugodna saj smo uspeli realizirati 91,50 % zastavljenega plana.

 

FINANČNO POROČILO

 

 Glede na zgoraj navedene pogoje, smo s  poslovanjem v letu 2008 komaj  zadovoljni.  Žal nismo dosegli zastavljenega plana in tudi ne poslovnega izida iz leta 2007. Stroški - odhodki so hitreje naraščali kot  prihodki, čemur bo potrebno v prihodnje posvetiti več pozornosti zlasti pa sprotno spremljanje in hitro ukrepanje.

 

 V letu 2008 je skupni prihodek  znašal 314.761,21 EUR, kar predstavlja 94 %  prihodka iz leta 2007,

skupni odhodki pa   so znašali  346.046,02 EUR, kar znaša 7% več kot leta 2007.

 

Presežek  odhodkov nad prihodki znaša  31 290,84 EUR, ki ga bomo pokrili iz ostanka presežka prihodkov nad odhodki iz l. 2007 za 790,95 EUR, razliko 30.499,89 EUR pa bomo pokrivali iz tekočega poslovanja v naslednjih letih.

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije