Login

Poročilo o delu mladinskega odseka v letu 2011

Poročilo o delu mladinskega odseka v letu 2011

Mladinski odsek je konec leta 2011 sestavljajo devet aktivnih članov, od tega je registriranih pet vodnikov. Glavne aktivnosti mladinskega odseka (MO) so se nanašale predvsem na organizacijo planinskih aktivnosti za otroke in mladino. V vrtcih Solkan in Šempeter se je izvajala Akcija Ciciban planinec, v osnovnih šolah pa Akcija Mladi planinec. V akciji Mladi planinec je bilo podeljenih 10 bronastih znakov, 11 srebrnih znakov in 4 zlati znaki. V akciji Ciciban planinec pa je bilo podeljenih: 100 našitkov, 64 priponk, 54 pesmaric in 48 dnevnikov.

Mladinski odsek je bil s pomočjo mentorjev aktiven na osmih šolah in sicer na OŠ v Šempetru in v Vrtojbi, na OŠ Šempas, na OŠ Dornberk, na OŠ Miren-Kostanjevica, na OŠ Solkan, na OŠ Bilje in OŠ Fran Erjavec.

Izvedli smo deset izletov za osnovnošolce in sicer: na Lokve, na Matajur, po slovenski Istri, na Monte Bernadio, spomladansko srečanje MDO Posočja na Sv. Pavel, v Bolnico Franja, na Čaven in Kucelj, jesensko srečanje MDO Posočja na Trstelj, na Slavnik in miklavževanje pod Golaki. Aprila smo izvedli izlet na Monte Bernadio v okviru srečanja Družne planinske poti, v maju pa je izlet na Krasji vrh odpadel zaradi slabega vremena. Mesečnih izletov se je povprečno udeležilo 50 otrok na izlet.

Med letom smo različnim šolam nudili svoje strokovno znanje in pomoč pri vodenju. Predstavili smo dejavnost planinskega društva na OŠ Solkan in v vrtcu Šempeter.

Skupaj smo na izlete v letu 2011 popeljali več kot 500 udeležencev.

V poletnem času od 16. do 23. julija smo organiziral planinski tabor, ki je potekal v Završnici. Tabora se je udeležilo 16 otrok in mladih. Udeležence smo razdelili v dve starostni skupini. Skupaj smo izpeljali šest enodnevnih tur; dve za starejše in dve za mlajše udeležence ter dve skupni turi. Tabor smo začeli in končali s skupnima turama. Na začetku smo se podali po grebenu Peči. Zaključna tura pa je bila v Blejski Vintgar. Starejši so se osvojili Begunjščico in Stol, mlajši pa Ajdno in planino pri izviru Završnice. Poleg tega so mladi v taboru spoznavali dolino Završnice in okolico Blejskega jezera in se udejstvovali v številnih športnih aktivnostih. Tabor je bil uspešno izpeljan tako organizacijsko kot vsebinsko.

Tudi letos smo se udeležili izpopolnjevanj. Dve vodnici in en vodnik so se udeležili letnega izpopolnjevanja na Nanosu.

Člani odseka so sodelovali pri številnih aktivnostih društva (organiziranje predavanj, izdelavi brošure,…). Uspešno delujemo in sodelujemo tudi z društvi znotraj MDO Posočja. V mesecu oktobru smo organizirali jesensko srečanje MDO Posočja na Trstelju. Iz Žajbljeve doline smo se podali do Trstelja, kjer so se udeleženci posladkali z domačim pecivom, ki so ga spekle vodnice našega odseka.

Sodelovali smo tudi s civilno zaščito Nova Gorica na dveh prireditvah in sicer ob stoletnici PGD Dornberk in ob kolesarskem maratonu Lokve.

Prijavili smo se na razpise MONG, Planinske zveze Slovenije in Zavoda za šport RS Planica in iz razpisov pridobili 4.402,39€ sredstev.

Kljub pomanjkanju kadra, smo ponovno izpeljali večino začrtanih dejavnosti. Število članov in udeležencev na izletih je zadovoljivo. Tudi letos ni bilo ne na izletih kot tudi ne v taboru nobenih resnih poškodb.

Poročilo pripravil: Matej Mavrič, načelnik MO

Vsebina: 

Nedavni komentarji

Nove fotografije