Login

Mladinski odsek

Poročilo o delu mladinskega odseka v letu 2013

Mladinski odsek je v letu 2013 sestavljalo 9 aktivnih članov, od tega 6 registriranih vodnikov in 1 mladinska voditeljica. Sodelovali smo z 10-imi osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami s področja Goriške: OŠ Solkan, OŠ Frana Erjavca, OŠ Šempas, OŠ Šempeter pri Gorici, podružnicama Vrtojba in Vogrsko, OŠ Miren, podružnicama Kostanjevica in Bilje ter OŠ Branik. Pri tem nam je pomagalo 11 mentoric iz prej omenjenih šol, brez njih bi bilo našo dejavnost zelo težko oziroma nemogoče izvajati.

V šolah je potekala akcija Mladi planinec, podeljeni so bili 3 zlati, 7 srebrnih in 5 bronastih znakov. V akciji Ciciban planinec je lani sodeloval samo vrtec Šempeter. Podeljenih je bilo 15 nalepk markacij.

S skupnimi močmi smo v letu 2013 izpeljali 9 izletov za osnovnošolce (Lokve, Čelkov Vrh, Kovk, Kokoš, Kamniška Bistrica, Kolovrat, Trstelj, Korada, Vojsko), 2 izleta sta odpadla zaradi slabega vremena. Tako smo v hribe popeljali 438 udeležencev.

V času poletnih počitnic smo uspešno izvedli 38. mladinski planinski tabor v Čezsoči, katerega se je udeležilo 33 otrok in mladih v starosti od 6 do 15 let. Na taboru smo izpeljali 5 enodnevnih tur: slap Virje-akumulacijsko jezero, muzej na prostem Čelo, Planina Golobar- Javoršček, Veliki Babanjski Skedenj, Korita Možnice-slap Nemčije-Hermanova utrdba. Ture so bile prilagojene starosti in sposobnostim udeležencev.

Ena članica odseka je opravila izpopolnjevanje za zimske razmere, en član pa za letne razmere.

CZ nas je prosila za pomoč pri izvedbi njihovih programov. Tako smo člani odseka spomladi pomagali pri obnovi markacij na Lokvah, v oktobru pa na prireditvi Tek in hoja za upanje. Člani odseka so sodelovali pri številnih akcijah društva (izdelava brošure, sodelovanje pri proslavi v Lepeni, tehnično informacijska podpora, ipd.).

Zaradi večanja števila udeležencev tabora se ves čas srečujemo s prostorsko stisko v šotorih, predvsem zaradi dotrajanosti opreme. Veseli nas, da smo uspeli nabaviti 6 šotorov Tabornik ter prenosni hladilnik za potrebe tabora.

Tudi lani smo imeli pomanjkanje kadra, vendar smo uspeli izpeljati večino predvidenih dejavnosti. Število udeležencev na izletih in v taboru je bilo zadovoljivo. Pri izvedbi dejavnosti ni bilo nobenih resnih poškodb.

 

Vsebina: 

Nedavni komentarji

Nove fotografije

17 Maj, 2024 - 15:26
23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41